Yoga för golfare – gratis för medlemmar i Eskilstuna GK

Tre gånger under juni håller Lowe Lundholm en klass golfyoga på Eskilstuna Golfklubb. Yogan är gratis för medlemmar.

Datum:

10/6 9.30-10.30
17/6 9.30-10.30
24/6 9.30-10.30

Anmälan sker via GIT. Sök Tävling och yoga.

Välkommen!