ES Teck Hälsoscanning

Es-teck kroppsscanning är en hälsoanalys som visar hur din livsstil påverkar din hälsa samt vad du kan göra för att förbättra och optimera din hälsa. Med Es Teck kan man se obalanser och störningar i kroppen innan de syns på blodprover och konventionella undersökningar. Syftet med ES Teck kroppsscanning är att inspirera och motivera till livsstilsförändringar. ES Teck är ett hjälpmedel i frisk- och livsstilsrådgivning, det används inte för att diagnosticera sjukdomar. I analysen ingår råd om kost, träning och livsstil baserat på analysresultaten.
ES Teck Hälsoscanning bokas via Bokadirekt.
Har du några frågor? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!
info@mowehalsayoga.seeller 016-200 66 50